Verktøyet for intern kommunikasjon
Destinet Intranett er et svært fleksibelt verktøy som gjør det enkelt å sette opp små og store intranett. 
Bez%20nazwy-11-04

Sikkert

Destinet er ikke basert på noen Open Source-løsning, og bruker heller ikke standardkomponenter. Kjente sikkerthetshull fungerer derfor ikke i Destinet.

Løsningen gir også feil informasjon om hvilken plattform og versjon som løsningen kjører på, for å forvirre eventuelle angrepsforsøk.

Intranettene ligger bak en egen brannvegg som regulerer innkommen trafikk og forhindrer DDNS-angrep.

Enkel redigering og skalering


Destinet Intranett gjør det enkelt å oppdatere og utvide ditt intranett. Det har den samme brukervennligheten og forutsigbarheten som Destinet Web. Du redigerer og publiserer på samme måten kun for en bestemt brukergruppe. Du kan krysskoble informasjon mellom intranettet og webben, slik at du ikke må oppdatere flere steder.

Et intranett som er laget med Destinet kan også utvides i både omfang og funksjonalitet.

Dette medfører også at implementeringstid og -kostnader er lave i forhold til andre løsninger.
Destinet Skinn editor
Bez%20nazwy-11-02b

Enkel rettighetsstyring

Destinet Intranett bruker rollebasert rettighetsstyring. Dette gir deg full kontroll over rettighetene og gjør det enkelt å justere på disse.
Det er mulig å definere flere forskjellige roller slik at du kan definere tilgang til sider, men også enkelte moduler. 

Kunde eller partner login

Sett opp et separat område på intranettet der dine partnere eller kunder kan logge inn og dele informasjon.

Du kan fritt delegere rettigheter til å lese, endre eller laste opp filer.

SSO (Single sign-on)

Alle må logge inn på intranettet med brukernavn og passord. Det er en av de store hindingene en organisasjon møter i sin intranettsatsing. Med Destinet SSO, blir brukerne automatisk logget inn på intranettet.

Destinet støtter SSO-autentisering opp mot egen brukerdatabase, AD eller andre tjenester som støtter LDAP-protokoll.

AD integrering

Hvis din organisasjon i dag har en AD (Active Directory) brukerbase, kan denne kobles opp mot intranettet. På den måten kan de logge seg inn med det samme brukernavn og passord som brukes i deres andre systemer.

AD sine brukergrupper blir også koblet opp, og dere kan da styre rettigheter på intranettet med AD-administrering.
Destinet Skinn editor

Direkteredigering av dokumenter

Er du lei av tungvint dokumentbehanding? Sliter dere med å holde dokumenter oppdaterte? Har dere kontroll på at de dokumentene som ligger ute på intranettet, eller som sendes til partnere og kunder, er siste versjon? 

Destinet Intranett støtter direkteredigering av Office-dokumenter. Dersom du for eksempel velger et Word-dokument, åpnes dette automatisk i Word. Der kan du gjøre endringer, lagre og deretter er endringene aktive ute på nettet. Hvis to personer forsøker å gjøre endringer samtidig, vil bruker nummer 2 få beskjed om at dokumentet er låst.

Hvis deres klienter har SharePoint-kontroller for Internet Explorer installert, kan dere også direkteredigere alle filer, ikke bare Office-dokumenter. Det er også revisjonskontroll på dokumentene med full oversikt over alle endringer.
dn4_web

Web

Les mer
Web
dn4_intranet

INTRANETT

Les mer
Intranett
dn4_mobile

WEB APP

Les mer
Web App
dn4_newsletter2

NYHETSBREV

Les mer
Nyhetsbrev