3.5 - Flytte & dele

3.5 - Flytte & dele

dn4_flat_move_left
For å flytte modulen klikker du på modultittel og drar modulen til layoutkolonnen der du vil ha den.
Viktig: hold fast museknappen mens du flytter modulen.

Når du har plassert modulen kan du slippe museknappen.
dn4_flat_pointer
Du kan også bruke 'Flytt' funksjonen fra kontekstmenyen down dark .
Konteksmeny
dn4_flat_pointer
Ønsker du å dele en modul for å bruke den på flere sider, velger du 'Del' fra kontekstmenyen.

Det blir åpnet et vindu som viser hele sidestrukturen til nettsiden. Kryss av de sidene hvor du skal bruke modulen.
destinet del modulDu kan også dele en modul mellom flere kanaler og språk.

Copying vs. sharing

Important to remember! Although copying and sharing of modules seems almost the same, there is a big difference between these functions.

Copy of one module will create just a copy of the module that is completely independent of the 'original'. This means that when you change a module that has been copied, you only change the current module.

If a module is shared and you are editing it, the changes are carried out in all instances of the original module!