2.2 - Redigere en side

2.2 - Redigere en side

For å legge til eller redigere en side kan du enten bruke knappene på toppen av sidestrukturen (1) eller bruke kontekstmenyen (2) som dukker opp når du høyreklikker på en bestemt side. 

Hvis du bruker "legg til side" på toppen av sidestrukturen (1) vil det legges til en underside til den valgte siden. Rediger-knappen vil redigere den valgte siden. 

Dersom du høyreklikker kommer det opp en kontekstmeny (2). Der kan du legge til en ny side, eller redigere siden du er på.

Ønsker du å legge til en side på rotnivå, høyreklikk på rotnoten ("manual.desti.no" i dette eksempelet), og velg "Ny side". Den nye siden vil deretter bli lagt til på bunnen av listen og på rotnivå.