3. Moduler

Destinet bruker moduler som settes sammen til en nettside.
Moduler er 'byggeklosser' med forskjellige funksjoner. De kan plasseres fritt på nettsiden, flyttes rundt, kopieres, slettes og deles. En oversikt over tilgjengelige moduler finner du her.

Dette kapittelet handler om hvordan du bruker moduler.