2.1 - Opprette ny side

2.1 - Opprette ny side

For å legge til eller redigere en side kan du enten bruke knappene på toppen av sidepanelet eller bruke kontekstmenyen som dukker opp når du høyreklikker på en bestemt side. 

Hvis du bruker "NY" på toppen av sidepanelet vil det legges til en underside til den aktuelle siden.
 
Destinet - legg til Side

Dersom du høyreklikker kommer det opp en kontekstmeny. Der kan du legge til en ny side, eller redigere siden du er på.

Ønsker du å legge til en side på rotnivå, høyreklikk på rotnoten ("Hjem" i dette eksempelet), og velg "Ny side". Den nye siden vil deretter bli lagt til på bunnen av listen og på rotnivå. 
 
Destinet - legg til Side