1.2 - Oversikt Destinet

Redigeringsverktøy

Er du innlogget kommer du til Destinet-redigeringsverktøy (Backend).

 
Destinet control-Panel
Backend er delt opp i 4 områder:

 

A - Verktøypanel

I verktøypanelet finner du viktige funksjoner som brukes til å administrere nettsiden.

Fra høyre mot venstre finner du følgende funksjoner:
 

Forhåndsvisning

Klikker du på knappen får du opp en 'reell' visning av nettsiden. Alle redigeringselementer fjernes, og siden vises som den vil vises på nettet med layout, struktur og alt innhold. Du ser også alle endringene du har foretatt.
 

Angre

Her finner du en kronologisk listevisning med alle endringer som er blitt gjort på nettsiden. Ser du at noe er feil, så er det bare til å gå tilbake og angre. 
 

Publiser

Et nytt sikkerhetssteg i Destinet! Du kan jobbe med nettsiden uten at brukerne ser hva du holder på med. Kommer det opp en skrivefeil - ingen problem. Brukerne vil ikke se den så lenge du ikke publiserer den (trykker på 'publiser'-knappen). Under redigeringen vil det dukke opp et rødt tall som viser hvor mange endringer som er blitt utført siden siste publisering.
Blir du ikke ferdig med redigeringen - logger du ut og fortsetter på et senere tidspunkt. Endringene blir ikke synlige før du selv velger å publisere dem. 
 

Innstillinger

På 'hjulet' er det samlet en del administrator-funksjoner som f.eks.
  • Sideinnstillinger
  • SEO - verktøy
  • Analyse
  • Brukerinnstillinger
  • ...
Også 'Logg av' finner man her
 

Filer

Med denne knappen åpner du filbehandleren - et arkiv for alle filer som brukes på nettsiden: bilder, PDFer, Word-dokumenter osv. Filbehandleren virker som på de fleste datasystemer. 
Mer om filbehandleren i kapittel 4.
 

Marked

Savner du en funksjon på din nettside? På markedet finner du kanskje en modul med ønsket funksjon, og du kan dermed enkelt utvide funksjonaliten til din nettside.
 

B - Sidepanel

Her ser man hele sidestrukturen. Man kan enkelt legge til, flytte eller slette nye sider, samt foreta layoutendringer og SEO-innstillinger.

Mer om sider i kapittel 2.
 

C - Modulpanel

I modulpanelet finner du alle tilgjengelige moduler. Her kommer det også opp kopierte og kjøpte moduler.

Herfra kan du enkelt klikke og dra moduler inn på siden til ønsket plassering.

Mer om bruk av moduler i kapittel 3.
 

D - Arbeidsområdet

Den største delen av skjermen er reservert som arbeidsflate. Her skjer alle endringer – du plasserer moduler, flytter de eller endrer innhold. 

Arbeidsområdet er delt opp med flere layoutkolonner som er markert med en stiplet linje. I disse kolonner setter man sammen moduler til en ferdig nettside.
I arbeidsområdet får du en arbeidsvisning av innhold og layout der du vil se alle endringene med en gang.