Forbedre synlighet

Forbedre synlighet

I dag bruker de fleste søkemotorer for å finne fram til informasjonen de leter etter. Derfor er det viktig å bli funnet og listet så høyt som mulig. Vi har satt sammen en liste med tiltak som vil gi forbedret plassering i Googles resultatliste. 
Det er mange ting som må/kan gjøres for at din side får en topplassering i Googles resultatliste.
I Destinet er det foretatt en del tekniske tiltak som skal hjelpe med å forbedre synligheten. Men viktigst av alt: det er innholdet som sørger for at nettsiden din ble funnet.

Før du starter med å omskrive og foretar deg dyre og tidskrevende SEO-tiltak, er det lurt å lage en plan. Hvilke målgrupper har siden? Med hvilke søkeord ønsker jeg at nettsiden blir funnet? 

For å gjøre en best mulig SEO-jobb er det viktig å kjenne målgruppen og å måle effekten av tiltakene. 

 

Content is king!

Det viktigste av alt er innhold. Google genererer sine resultatlister etter innholdsmessig relevans for bestemte søkeord. Derfor er det viktig å definere på forhånd med hvilke søkeord din side skal bli funnet. Når disse ordene er klare så bør du gjennomgå nettsiden og sjekke om disse ordene blir brukt på nettsiden, og hvor ofte. Du kan ikke forvente en god plassering når du ikke bruker ordene på nettsiden.

Det er også viktig å se hvor på sidene disse ordene ble brukt. Google anser f.eks. overskrifter som viktigere og mer relevante enn vanlig tekst. Derfor er det viktig å ha godt stukturerte tekster der søkeordene er pakket inn med informativ og relevant innhold. Det hjelper lite å nevne søkeordet 5 ganger i samme setning. Da vil søkemotoren gjerne klassifisere teksten som spam. 

Det er også lurt å oppdatere nettsiden regelmessig. Hvis søkemotorer oppfatter at nettsiden ofte blir aktualisert, vil de klassifisere den som mer relevant enn statiske sider som ikke blir oppdatert så ofte.

SEO med Destinet

Destinet har et innebygget SEO-verktøy som skal hjelpe med å optimalisere nettsiden for de riktige søkeordene.

I sidepanelet på venstre side finner du en SEO-knapp. Trykker du på den så aktiverer du SEO-verktøyet for siden du befinner deg på.
 
dn4_seo1

SEO - verktøy

Destinet sitt SEO-verktøy kan hjelpe deg med å forbedre synligheten. Når den åpnes får du en første indikasjon på hvor godt siden er lagt til rette for søkemotorer. Lyser det grønt er du på god vei, men lyser det rødt betyr det at det er optimeringsbehov.

Verktøyet hjelper med å legge inn metainformasjonene til siden. Søkemotorer 'leser' disse informasjonene først før de scanner hele siden. Derfor er det viktig å støtte søkemotorene med å kategorisere siden riktig.

HUSK: Verktøyet gjenspeiler ikke et 100% bindende resultat om hvordan søkemotorer kategoriserer siden.
 
dn4_seo2
Følger du nå beskrivelsen i SEO-verktøyet, er du på god vei.

Sett inn Sidetittel – kort men konsis. Kort beskrivelse - noen få ord om sidens innhold, bruk gjerne nøkkelordene du har bestemt. Som sagt er innhold veldig viktig. Se at siden virkelig innholder relevant informasjon om søkeordet.  

Klikker du nå på alle nøkkelord, får du opp en liste over alle ordene som ble brukt på siden, ordnet etter hyppighet i bruk. Her ser du hvilke ord som er mest brukt, og er dermed mest egnet som nøkkelord for akkurat denne siden. Du ser også hvor på siden ordene er brukt. Her viser det seg at det er viktig å fylle ut alternativ tekst for bildene. Her velger du 2 ord som skal brukes som nøkkelord ved å krysse av. Så kan du optimalisere siden videre med å bruke ordene inn i en overskrift eller som en bildebeskrivelse.   

HUSK: Ikke alle sider på ditt nettsted må være optimalisert for de samme søkeordene!
 
Destinet - side optimalisert for søkemotorer

Klikk - som gir effekten

Linking er et av basiskonseptene i internettverden – du kobler flere kilder sammen med å lage en link mellom de. Dette er også søkemotorer veldig takknemlige for. De ser positivt på linker mellom sider på et nettsted og eksterne linker fra andre nettsteder inn til ditt eget. Derfor er det lurt å skape krysskoblinger mellom sidene. Når en artikkel på nettsiden innholder ord som er forklart på en annen side - så sett gjerne en link til forklaringen og motsatt. På denne måten skaper du et nett av sider, noe som de fleste søkemotorer liker veldig godt.

Videre tiltak

Alle tiltak som er nevnt så langt er helt gratis, men de krever litt tid og kreativitet. Og det er fortsatt mer du kan gjøre for å øke synligheten av nettstedet ditt. 
 

Like pluss pluss

Aktiv bruk av sosiale medier gir ypperlig effekt for synligheten. Blir nettsiden omtalt på Twitter, Facebook, Google+ og LinkedIn vil det gi positiv effekt. Det er også mulig å reklame på disse kanalene – ofte veldig direkte mot en bestemt målgruppe. Derfor er det viktig å tenke på hvordan man bruker sosiale medier for å spre budskapet. Destinet sine partnere vil gjerne hjelpe med å lage en god sosial media-plan.