2. Sider

Sidepanelet

Sidepanelet finner du øverst på venstre side, der ligger hele strukturen til nettsiden. Opplistingen er hierarkisk, det vil si at sidene ligger i samme rekkefølge som i menyene på nettsiden.

Det står et lite plusstegn foran sidetittel når siden har én eller flere undersider. Klikk på plusstegnet for å vise undersidene, og klikk på minustegnet for å skjule.
 
destinet - sidepanel