3.1 - Legge til moduler

3.1 - Legge til moduler

dn4 flat mouse left
Velg en modul fra modulpaletten som er plassert nederst på venstre side.
Destinet 4 ModulpanelVelg ønsket modul ved å venstreklikke på musen, hold nede knappen og dra modulen inn på siden.
dn4 flat move left
Hold nede knappen og plasser modulen der du vil bruke den. På siden er det markert layout-kolonner der du kan plassere modulene. Kolonnene er markert med stiplet linje. Plasseringen til modulen vises med en hvit boks.
plassere en modul


Husk: Du kan endre plasseringen og rekkefølgen av modulene til enhver tid. Bare klikk på øvre modulramme, hold nede knappen og flytt modulen.