3.1 - Legge til moduler

3.1 - Legge til moduler

dn4_flat_mouse_left
Velg en modul fra modulpaletten som er plassert nederst på venstre side.
Destinet 4 ModulpanelVelg ønsket modul ved å venstreklikke på musen, hold nede knappen og dra modulen inn på siden.
dn4_flat_move_left
Hold nede knappen og plasser modulen der du vil bruke den. På siden er det markert layout-kolonner der du kan plassere modulene. Kolonnene er markert med stiplet linje. Plasseringen til modulen vises med en hvit boks.
plassere en modul


Husk: Du kan endre plasseringen og rekkefølgen av modulene til enhver tid. Bare klikk på øvre modulramme, hold nede knappen og flytt modulen.