3.2 - Endre moduler

3.2 - Endre moduler

dn4 flat mouse left
Dra musepeker over modulen du ønsker å endre. Modulen markeres med en mørk ramme, med en tittellinje i toppen. Der står det hva slags modul det er, og det vises et penn-ikon til høyre for redigering.

modul redigering
dn4 flat edit
Klikk på penn-ikon pen-ikon for å komme til redigeringsverktøyet. Det åpnes et redigeringsverktøy, som er tilpasset de forskjellige modultypene. For en tekstmodul åpnes det en teksteditor som er kjent fra de fleste dataprogrammer. Der kan du endre tekstinnholdet, formatere den, sette inn linker og bilder, velge fontstil osv.